شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

قطعه بندی تصاویر MRI مغز با یادگیری ماشین برای تشخیص ناحیه تومور

معرفی

قطعه بندی تومور از داده های MRI مهم هستند، اما اگر توسط متخصص پزشکی انجام شود زمان زیادی می برد. تحقیقاتی که در زمینه تشخیص بیماری های مغز در بینایی کامپیوتر مطرح می شود، یکی از مهم ترین چالش های امروزه علم پزشکی است. اخیرا مهندسان و محققان چالش هایی برای انجام نوآوری در تکنولوژی تصاویر معرفی کرده اند. این مقاله بر روی یک الگوریتم جدید برای قطعه بندی تصاویر MRI مغز با خوشه بندی فازی (الگوریتم fuzzy c means) برای تشخیص درست ناحیه سرطانی تمرکز دارد. مرحله اول توسط فیلتر‌های نویز اجرا می شود، سپس الگوریتم FCM فقط برای قطعه بندی ناحیه تومور اجرا می‌شود. در این تصاویر چندگانه MRI مغز می تواند با استفاده از روش ضخامت پیشرفته برای تشخیص رشد glioma تومور اعمال شود.

سال ساخت

۱۳۹۷

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com