شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

تشخیص افراد عینکی و غیر عینکی با یادگیری ماشین

معرفی

هدف از این پروژه شناسایی افراد عینکی و بدون عینک با استفاده از الگوریتم کلاسه‌بندی که در یادگیری ماشین وجود دارد می‌باشد. این طبقه بندها عبارتند از شبکه‌های عصبی ، ماشین بردار پشتیبان و طبقه بند بیز ساده. تصاویر مورد استفاده در این پروژه به صورت ماتریسی ۳۰*۳۲ می‌باشد که تعداد ۱۵۶ عدد از آن موجود است.

سال ساخت

۱۳۹۸

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com