شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

تشخیص چهره به کمک یادگیری ماشین

معرفی

هدف از این پروژه تشخیص چهره اشخاص با استفاده از شبکه عصبی می باشد. در این پروژه ابتدا تصاویر ورودی را خوانده و سپس با استفاده از عملیات تبدیل ماتریس به بردارهای تصویر سعی در استخراج ویژگی ها از تصویر می کنیم. بعد از استخراج ویژگی برداری هر تصویر ویژگی ها به شبکه عصبی برای تشخیص چهره افراد داده می شود.

سال ساخت

۱۳۹۵

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com