شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

اپلیکیشن صندوق وام خانوادگی

معرفی

اپلیکیشن صندوق وام خانوادگی – پروسه اصلی این اپلیکیشن به این صورت است که مدیر اپلیکیشن پس از ایجاد یک صندوق و عضو کردن هر تعداد کاربر به آن، می تواند یک وام به کاربر بدهد. بدین صورت که مبلغی که براساس درصد کارمزد از مبلغ کلی وام بدست می آید به علاوه مبلغ وام می شود و این مبلغ نهایی به تعداد ماه هایی که فرصت بازگشت وام است و توسط مدیر مشخص می شود شکسته می شود.

سال ساخت

۱۳۹۸

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com