شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

پیاده سازی یک سیستم توصیه گر ترکیبی

معرفی

در این پروژه یک سیستم توصیه گر ترکیبی ( مبتنی بر دانش و حساس به زمینه ) جهت توصیه لباس مناسب با سلیقه کاربران در یک سایت مد را پیاده سازی کرده ایم.

سال ساخت

۱۳۹۹

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com