شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

اپلیکیشن مارکت پلیس (چند فروشنده)

معرفی

اپلیکیشن مارکت پلیس اندروید با هدف ایجاد بستری مناسب و همچنین ایجاد بازار کار آنلاین برای تمامی کسب و کارهای موجود در بازار که قابلیت فروش کالا را دارند پیاده سازی شده است.

سال ساخت

۱۳۹۶

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com