شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

تشخیص اعداد فارسی تایپی به کمک یادگیری ماشین

معرفی

در دنیای امروزی یکی از شاخص های مهم انجام سریع و خودکار امور، شناسایی اشیا و نوشته های پیرامون زندگی انسان بر اساس هوش مصنوعی و پردازش تصویر است. در این پروژه سعی شده است با استفاده از ابزارهای پردازش تصویر ویژگی‌هایی از تصویر ارقام استخراج گردد سپس با استفاده از طبقه‌بند SVM عمل شناسایی خودکار آنها صورت بگیرد، این پروژه روشی بر اساس ترکیب الگوریتم‌های پردازش تصویر و طبقه‌بند در یادگیری ماشین است.

سال ساخت

۱۳۹۷

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com