شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

درجه بندی کشمش با استفاده از پردازش تصویر

معرفی

در این پروژه هدف شمارش تعداد کل اشیا در تصویر ، شناسایی کشمش‌ های با دم و بدون دم ، تشخیص کشمش‌ های سبز و سیاه و همچنین مساحت میانگین کشمش های با دم و بدون دم می‌باشد.

سال ساخت

۱۳۹۷

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com