شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

کاهش تعداد رنگ های تصویر برای بافت تابلو فرش

معرفی

یک تصویر را می خواهیم بر روی فرش ببافیم. برای این منظور لازم است که با حدااقل افت بصری کیفیت، تعداد رنگهای تصویر را کاهش دهیم. در صورتیکه در فرآیند امکان داشتن ۳۲، ۱۶ و ۸ رنگ مختلف را داریم، رنگ های عکس را به این سه حالت خاص کاهش می دهیم. یک روش استفاده از هیستوگرام تصویر است که نشان دهنده ی میزان پراکندگی رنگ های مختلف است.

سال ساخت

۱۳۹۹

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com